منطقه 16-کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

منطقه ۱۶،  3970711002
منطقه 16-کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل در تاریخ 97/6/13 در سرای محله علی آباد جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل در تاریخ 97/6/13 در سرای محله علی آباد جنوبی برگزار گردید.در این جلسه که 12 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دیابت حضور داشتند کارشناس سلامت در مورد مضرات مصرف مواد و الکل بویژه در افراد دیابتی صحبت کردند.این کارگاه آموزشی همرا با پخش فیلم و توزیع دفترک های  آموزشی و فرمهای نظرسنجی و ارزیابی بین فراگیران انجام شد.

آخرین عناوین