برگزاری کارگاه آموزشی فوائد تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از ابتلا به دیابت برگزاری کارگاه آموزشی فوائد تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از ابتلا به دیابت در خانه سلامت قنات کوثر

منطقه ۴،  3970618004
برگزاری کارگاه آموزشی فوائد تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از ابتلا به دیابت در خانه سلامت قنات کوثر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 9 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران اقدام به برگزاری برگزاری کارگاه فواید شیر مادر در خانه سلامت قنات کوثرنمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 9 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران اقدام به برگزاری برگزاری کارگاه فواید شیر مادر در خانه سلامت قنات کوثرنمود.

آخرین عناوین