برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم در پیشگیری از دیابت کارگاه آموزشی تغذیه سالم در پیشگیری از دیابت

منطقه ۴،  3970618001
کارگاه آموزشی تغذیه سالم در پیشگیری از دیابت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 9 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت کوهسار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه سالم برای نمازگزاران در سرای محله کوهسار نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 9 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت کوهسار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه سالم   برای نمازگزاران در سرای محله کوهسار نمود.

آخرین عناوین