منطقه 21: کلاس آموزشی پیشگیری و کنترل دیابت با طب سنتی

منطقه ۲۱،  3970617002
منطقه 21: کلاس آموزشی پیشگیری و کنترل دیابت با طب سنتی

کارگاه آموزشی طب سنتی در سرای محلّه ی فرهنگیان- آزادی برگزار شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود:  طب سنتی مجموعه ای از علوم نظری و علمی است که در تشخیص و پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی و روانی به کمک ما میایند و در درمان بسیاری از بیماریها موثر می باشد. وی هدف از  برگزاری این برنامه را آشنایی شهروندان با طب سنتی و روش های بهتر زندگی کردن و تغییر سبک تغذیه افراد و شناخت درمان بیماری ها در طبیعت دانست . کارشناس مربوطه در پایان به سوالات حضار پاسخ گفتند.

آخرین عناوین