اهداف

منطقه ۱،  3961208006

اهداف و سیاست های تشکیل کانون دیابت

اهداف

 

  • اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی های عمومی در­باره­ی بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن (با اولویت بر پیشگیری).
  • بسترسازی مناسب برای جلب مشارکت نهادها و سازمانهای دولتی، غیردولتی، خیّرین سلامت، سازمانهای بین‌المللی و کلّیۀ ذینفعان.
  • جلب مشارکت افراد دیابتیک در اجرای برنامه‌های هفتۀ دیابت و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال آنها.
  • آموزش همگانی، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه در خصوص بیماری دیابت و عوارض آن (با اولویت پیشگیری)
  • آموزش افراد دیابتی و خانواده آنان جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت
  • شناسایی نیازهای افراد دیابتی از یک طرف و بسترسازی مناسب جهت جلب مشارکت نهادها و سازمان های دولتی، عمومی و مردمی (NGO) و بین المللی در رفع این نیازها

آخرین عناوین