کلاس آموزشی دیابت و روشهای مصرف دم نوشها در محله تهرانپارس شرقی کلاس آموزشی دیابت و روشهای مصرف دم نوشها در محله تهرانپارس شرقی

منطقه ۴،  3961208002
کلاس آموزشی دیابت و روشهای مصرف دم نوشها در محله تهرانپارس شرقی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 6 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت تهرانپارس شرقی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی دیابت و روشهای مصرف دم نوشها نمود

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  4، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 6 (واحد سلامت) به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت تهرانپارس شرقی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی دیابت و روشهای مصرف دم نوشها نمود.

آخرین عناوین