غربالگری قند وفشار خون در تره بار گلشن

منطقه ۴،  3961116005
غربالگری قند وفشار خون در تره بار گلشن

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت گلشن اقدام به برگزاری غربالگری قند وفشار خون ویژه پرسنل و کارگران میوه وتره بار گلشن نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت گلشن اقدام به برگزاری غربالگری قند وفشار خون ویژه پرسنل و کارگران میوه وتره بار گلشن نمود.

آخرین عناوین