برگزاری ایستگاه سلامت بمناسبت هفته دیابت در مسجد جامع غدیر خم برگزاری ایستگاه سلامت بمناسبت هفته دیابت در مسجد جامع غدیر خم

منطقه ۴،  3960920002
برگزاری ایستگاه سلامت بمناسبت هفته دیابت در مسجد جامع غدیر خم

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت پاسداران بمناسبت هفته دیابت اقدام به برگزاریایستگاه سلامت در مسجد جامع غدیر خم نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت پاسداران بمناسبت هفته دیابت اقدام به برگزاریایستگاه سلامت در مسجد جامع غدیر خم نمود.این خدمات شامل غربالگری قند وفشار خون ومشاوره تغذیه و توزیع بروشورها ی سلامت محور میباشد.

آخرین عناوین