برگزاری ایستگاه سلامت در مترو شهید زین الدین بمناسبت هفته دیابت برگزاری ایستگاه سلامت در مترو شهید زین الدین بمناسبت هفته دیابت

منطقه ۴،  3960920001
برگزاری ایستگاه سلامت در مترو شهید زین الدین بمناسبت هفته دیابت

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت پاسداران بمناسبت هفته دیابت اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت در مترو شهید زین الدین نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت پاسداران بمناسبت هفته دیابت اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت در مترو شهید زین الدین نمود.این خدمات شامل غربالگری قند وفشار خون و مشاوره تغذیه برای 200 نفر از شهروندان میباشد.

آخرین عناوین